فلسطین،فلسطینِ ازنهرتابحر

فلسطین،فلسطینِ ازنهرتابحر

فلسطین،فلسطینِ ازنهرتابحر کلیپی زیبا ومیکس شده از سخنرانی امام خامنه ای در  کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه که با این سخنان افراد حاضر در جلسه به وجد آمدند . “فلسطین مسئله اول در بین کشور های اسلامی است.فلسطین...