چه کسانی فیلم جعلی داعش را کلید زدند؟

چه کسانی فیلم جعلی داعش را کلید زدند؟

 باشگاه خبرنگاران: پایگاه اینترنتی خبری نهرین نت عراق گزارش داد: شاهدان در مسجد "النوری" در شهر موصل فاش کردند تماسهای تلفنی در این منطقه و اطراف آن حدود یکساعت پیش از ورود البغدادی قطع شد. شاهدان افزودند کاروان بزرگی...