تجمع هیئات مذهبی تهران در اعتراض به فیلم ” رستاخیز”

تجمع هیئات مذهبی تهران در اعتراض به فیلم ” رستاخیز”

به گزارش فرهنگ نیوز ، پس از نمایش فیلم رستاخیز برخی مراجع معظم تقلید و مداحان برجسته ای همچون حاج منصور ارضی و حاج عبدالرضا هلالی و سید مجید بنی فاطمه نسبت به تولید و نمایش این فیلم و تحریف صورت گرفته اعتراض کردند. ...