ماجرای نماز ۱۰۰۰ رکعتی علامه امینی

ماجرای نماز ۱۰۰۰ رکعتی علامه امینی

استاد رجال و علوم حديث حوزه علميه قم گفت: معاندان اميرالمؤمنين(ع) نمازهاي 1000 ركعتي ايشان را زير سؤال مي بردند تا اينكه علامه اميني(ره) براي اثبات صحت اين موضوع، در حرم امام رضا(ع) در يك شب 1000 ركعت نماز خواند!...