نماز در رزمگاه

نماز در رزمگاه

دوست دارم نماز ظهر را با شما بخوانم و آن گاه با آفريدگار خويش ملاقات نمايم .حضرت سر به سوى آسمان بلند کرد و فرمود:- به ياد نماز افتادى . خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد. آرى ! اکنون اول وقت نماز است . از اين مردم بخواهيد...