جلیلی پیشتاز نظر سنجی انتخاباتی

جلیلی پیشتاز نظر سنجی انتخاباتی

خبرنامه دانشجویان ایران: بر اساس تازه ترین نظر سنجی موسسه مطالعات راهبردی سحاب که فاطر نیوز آن را منتشر کرده است، سعید جلیلی در حال حاضر بیشترین شانس برای پیروزی در انتخابات را دارد. به گزارش فاطرنیوز بر اساس این نظر...