نظر امام صادق(علیه السلام) درباره نوروز

نظر امام صادق(علیه السلام) درباره نوروز

دانلود آهنگ سال تحویل وی با اشاره به برخورد دوم مبنی بر اینکه برخی از مکاتب در مواجهه با آداب رسوم ملت‌ها، تمامی آداب خوب و غلط  آنها را می‌پذیرد، در خصوص برخورد سوم مکاتب گفت: این نوع مکاتب آداب و رسوم معقول و انسانی...