نطق امروز علی مطهری در مجلس

نطق امروز علی مطهری در مجلس

دولت در قضیه ۴.۱ میلیارد به جای لجبازی به اشتباهش اعتراف می‌کرد/ برگزاری جشنواره عمار قابل تقدیر است/ برای مقابله با ساپورت‌پوشان اقدامی صورت نگرفته نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت در مسئله ۴.۱ میلیارد به جای...