حکم استرداد «تاجیک» به آمریکا، لغو شد

حکم استرداد «تاجیک» به آمریکا، لغو شد

تاجیک دیپلمات رده بالا و استاندار اسبق هرمزگان چهارم آبان 1385 در شهر «دورهام» انگلیس به اتهام واهی و اثبات نشده خرید 10 عدد دوربین دید در شب (که به ادعای آمریکا کاربری دوگانه دارد) بازداشت شد....