علت لغو امتیاز نشر چشمه

علت لغو امتیاز نشر چشمه

* مدیر کل حقوقی وزارت ارشاد: نشر چشمه باید 2 سال پیش بسته می‌شد وی در این باره گفت: در ارتباط با چشمه ما حداکثر لطف و همکاری را انجام دادیم تا این نشر به مشکلی بر نخورد ولی متاسفانه خودشان اصرار داشتند کار به اینجا...