نستله و دریافت جایزه جیبیلی

نستله و دریافت جایزه جیبیلی

چرا نستله صهيونيستي است؟مهم‌ترين عامل ادامه‌ي حيات اين رژيم ظالم، قدرت بالاي اقتصادي معدودي صهيونيست است که حمايت‌هاي قاطع امپرياليسم جهاني را برايشان به ارمغان آورده است.نژاد‌پرستي و خونريزي رژيم غاصب صهيونيستي...