“نزار قطری” به بحرین ممنوع الورود شد

“نزار قطری” به بحرین ممنوع الورود شد

"نزار قطري" قرار بود براي مديحه ثرايي در جنش ميلاد سيد و سالار شهيدان، أبا عبدالله الحسين عليه السلام و ديگر اعياد شعبانيه به بحرين سفر برود.   نزار قطري  ...