دو نرم افزار « غبار» و «آنچه گذشت» رونمایی شد

دو نرم افزار « غبار» و «آنچه گذشت» رونمایی شد

دو نرم افزار « غبار» و «آنچه گذشت» با موضوع فتنه 88 در خبرگزاری فارس رونمایی شد. خبرگزاری فارس: دو نرم افزار « غبار» و «آنچه گذشت» رونمایی شد به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، دو نرم افزار «غبار» و « آنچه گذشت» با...