نخستین گناهی که در دنیا بوقوع پیوست

نخستین گناهی که در دنیا بوقوع پیوست

براي اين كه به خودمان يا به كارهاي خوب و اعمال خود مغرور نشويم چکار باید کرد؟ به گزارش سرویس دینی جام نیوز، غرور از جمله بيماري هاي اخلاقي است كه هم در دنيا و هم در آخرت پيامدهاي منفي و زيانبار براي انسان به همراه...