نخستین تابوت اسلام

نخستین تابوت اسلام

نخستین تابوت اسلام اى دختر رسول خدا(صلى الله علیه و آله) من براى شما تابوتى مى‏سازم که نظیر آن را در سرزمین حبشه دیده‏ام. از این رو، قطعه چوب‏هاى تازه‏اى خواست و آن‏ها را صاف کرد و محکم به یکدیگر بست و آن گاه پارچه‏اى...