نخست وزیر فقید ترکیه هشدار داده بود :هدف صهیونیست‌ها ابتدا اشغال سوریه و سپس ترکیه است

نخست وزیر فقید ترکیه هشدار داده بود :هدف صهیونیست‌ها ابتدا اشغال سوریه و سپس ترکیه است

به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، نجم الدین اربکان نخست وزیر فقید اسلام گرای ترکیه در سال 2003 در نشست هفتگی حزب سعادت با خبرنگاران در آنکارا هم به حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و هم به افکارعمومی ترکیه...