ناگفته‌های‌سردارنجات‌از رهبرانقلاب

ناگفته‌های‌سردارنجات‌از رهبرانقلاب

به او گفتم همراه من بیا و چون پیرزن بود، او را به قسمت آقایان بردم و گفتم این هم «آقا»! اینجا بنشین و هر وقت خواستی برو. و بعد ایستادم از دور او را نگاه کردم. به گزارش جهان به نقل از فارس؛ خودش می‌گوید: «محشور شدن ما با حضرت...