آگهی نتیجه انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی رباط کریم

آگهی نتیجه انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی رباط کریم

بدینوسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر نصیر شهر تابع بخش مرکزی شهرستان رباط کریم می رساند با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/3/92 نتیجه شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی...