نتایج گلدن گلوب شصت و نهم

نتایج گلدن گلوب شصت و نهم

مراسم گلدن گلوب شصت و نهم (ساعت پنج به وقت استاندارد پاسيفيك (4:30 تا 7:30 صبح به وقت تهران) در هتل بورلي هيلتن در بورلي هيلز كاليفرنيا اجرا شد. اجرای مراسم امسال به عهده ريكي جروايز كمدين، نويسنده، كارگردان و تهيه كننده...