نتایج نهایی آرای سمنان اعلام شد

نتایج نهایی آرای سمنان اعلام شد

نفر اول: حسن روحانی157133  رای نفر دوم: قالیباف 87598 رای نفر سوم: سعید جلیلی: 55987 رای نفر چهارم: علی اکبر ولایتی:  26500 رای نفر پنجم: محسن رضایی: 14541 رای نفر ششم: محمد غرضی:...