نتایج انتخابات شوراها در استان مازندران

نتایج انتخابات شوراها در استان مازندران

نتایج انتخابات شوراها در استان مازندران نتایج انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهرها و روستاها در استان مازندران مشخص شدند. ساری 1- فرامرز نقیبی نام پدر غلامعلی 2- سید مسعود مدینه نام پدر سید ضیاء 3- مسعود پیری توسن...