هشدار ناوشکن ایرانی به ناو جنگی و هواپیماهای آمریکا در عدن

هشدار ناوشکن ایرانی به ناو جنگی و هواپیماهای آمریکا در عدن

ناوگروه سی و چهارم نیروی دریایی ارتش، در منطقه خلیج عدن به ناو و هواپیماهای آمریکایی هشدار داد از نزدیک شدن به ناوگروه ایرانی خودداری کنند. هشدار ناوشکن ایرانی به ناو جنگی و هواپیماهای آمریکا در عدن به گزارش جهان به نقل...