نان خوردن به وسیله دین خدا ممنوع

نان خوردن به وسیله دین خدا ممنوع

ابن عباس (پسرعموى پيغمبر اسلام ) مى گويد:هرگاه پيغمبر خدا صلى الله عليه و آله کسى را مى ديد و وى توجه حضرت را به خود جلب مى کرد مى فرمود: او شغل و حرفه اى دارد؟ اگر مى گفتند: نه ! مى فرمود: از نظر من افتاد.وقتى از ايشان سؤ ال مى...