نامه فعالان رسانه خطاب به قاضی مقیسه

نامه فعالان رسانه خطاب به قاضی مقیسه

 نامه فعالان رسانه خطاب به قاضی مقیسه: نگذارید پرونده مهدی هاشمی اسیر فشارها و درخواست‌های فراقانونی شود خبرگزاری تسنیم: جمعی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای در بیانیه‌ای خطاب به قاضی مقیسه، خواستار اجرای دقیق عدالت در...