نامه رییس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب

نامه رییس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب

رييس جمهور در نامه اي به رهبر معظم رهبري با تاكيد بر اينكه دلبستگي و ارادت اينجانب و اعضاي محترم دولت به جنابعالي هميشگي است تصريح كرد: اينجانب و همكارانم در دولت تا آخرين لحظات مسئوليت دلبسته به ارزش هاي انقلاب اسلامي...