پیامک میلاد حضرت محمد(ص)

پیامک میلاد حضرت محمد(ص)

تویی هم مصطفی و هم محمد ، تو را در آسمان نامند احمد ، تو کانون صفا مرد یقینی ، تو عین رحمه للعالمینی . عید میلاد بر تمام مسلمانان مبارک باد . ................................................ تو اکنون شهر علم و اجتهادی ، تو رب النوع شمشیر و...