میزگرد نقد و تحلیل فیلم سینمایی استراتژیک ملک سلیمان / لینک مستقیم دانلود

میزگرد نقد و تحلیل فیلم سینمایی استراتژیک ملک سلیمان / لینک مستقیم دانلود

 شهریار بحرانی، کارگردان فیلم ملک سلیمان، از عواملی نظیر برقراری حکومت دینی، مدل رفتار متقابل ولی با مردم و مسائل آخرالزمانی به عنوان دلایل اصلی انتخاب داستان حضرت سلیمان (ع) برای فیلم خود بیان و به مراحل مختلف جمع آوری،...