خود نمایی ستاره شش پر اسراییل در میدان انقلاب

خود نمایی ستاره شش پر اسراییل در میدان انقلاب

به گزارش صراط کار ساخت میدان از یک سازه منحنی وار شروع شد که برخی نقل قولها برای دفاع از این سازه مدعی بوده و هستند که این فرم نماد هنر ایرانیان است. در حالی که این حرف ادعایی بیش نبوده و نیازمند مراجعه به فرهنگ معماری...