عکس/عکس یادگاری مک کین با سران داعش

عکس/عکس یادگاری مک کین با سران داعش

دم خروس امریکایی ها و ارتباط آنها با داعش با انتشار عکسی از دیدار مک کین و سران داعش بیرون...