«ادیسون» نخستین فیلم ضداسلامی را ساخت

«ادیسون» نخستین فیلم ضداسلامی را ساخت

به گزارش فارس، یک منتقد سینما با اشاره به سیر تاریخی توهین به مقدسات مسلمانان در صنعت سینما گفت: اولین فیلم ضد اسلامی، دو سال بعد از اختراع سینما و در سال 1897 توسط «توماس ادیسون» ساخته شد....