موجودات فضایی برای گشت‌وگذار به زمین می‌آیند +عکس

موجودات فضایی برای گشت‌وگذار به زمین می‌آیند +عکس

در یک گزارش مقدماتی مربوط به سال 1995 که اداره آرشیو کشور انگلیس منتشر کرده است یکی از افسران نظامی انگلیس نوشته است: تعیین هدف هواپیماهای ناشناخته‌ای که گزارش‌ها از مشاهده آنها حکایت دارند «باید در اولویت قرار ...