یک جمعبندی مختصر از مواضع دکتر جلیلی

یک جمعبندی مختصر از مواضع دکتر جلیلی

نمانيوز : سعید جلیلی یکی از نامزدهایی است که توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شد و این روزها به فکر رای آوری از مردمی است که او مدت ها پرونده هسته ای ایشان را مدیریت کرده است. پرونده ای که با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده...