مهریه جالب یک تازه مسلمان

مهریه جالب یک تازه مسلمان

در استان خوزستان معلم ابتدایی اسکاتلندی با حضور در حوزه علمیه امام صادق(ع) شهرستان آبادان به دین اسلام گروید.به گزارش فرهنگ نیوز ، این معلم مقطع ابتدایی به نام جنیفر مشیل با حضور در حوزه علمیه آبادان و جاری کردن شهادتین...