درگذشت مهران دوستی

درگذشت مهران دوستی

 گوینده مشهور رادیــو جوان درگذشت + مهران دوستی گوینده قدیمی رادیو درگذشت. وی در زمان جنگ ایران و عراق اطلاعیه‌های ارتش را در رادیو می‌خواند و از گویندگان رادیو جبهه بود. او در سالیان اخیر به عنوان یکی از چهره‌های...