تنها بازیگری که به شورای شهر راه پیدا کرد

تنها بازیگری که به شورای شهر راه پیدا کرد

31فروردین ماه امسال، وقتی ده ها نفر از بازیگران سینما و تلویزیون سر از فرمانداری تهران درآوردند تا برای انتخابات شورای شهر ثبت نام کنند هیچ کس فکر نمی کرد هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همه آنها را از دم...