روایت شرق از شب‌نشینی هاشمی با رحیمی در اوین

روایت شرق از شب‌نشینی هاشمی با رحیمی در اوین

مهدی هاشمی برخلاف نقل‌قول‌ها، شب اول زندان را در سوئیت محمدرضا رحیمی در بند ٢۴١ اوین گذرانده است. روایت شرق از شب‌نشینی هاشمی با رحیمی در اوین به‌گزارش جهان، مهدی هاشمی برخلاف نقل‌قول‌ها، شب اول زندان را در سوئیت...