رئیس مرکز فضای مجازی کشور انتخاب شد

رئیس مرکز فضای مجازی کشور انتخاب شد

حکم رئيس جمهور به شرح زير است:بسم الله الرحمن الرحيمجناب آقاي دكتر مهدي اخوان بهاباديسلام عليكمبه استناد ماده 2 آيين‌نامه داخلي شوراي عالي فضاي مجازي كشور و با عنايت به رأي اكثريت مطلق اعضای آن شورا در جلسه مورخه 6...