مهارت تصمیم‌گیری از نگاه قرآن و ائمه(ع)

مهارت تصمیم‌گیری از نگاه قرآن و ائمه(ع)

از همه مهمتر اين‌كه متعهد شويم آن‌ها را هر روز در زندگي روزانه خود تكرار كرده و به كار گيريم يعني با آن زندگي كنيم تا بخشي از وجودمان و جزئي از نرم افزار ذهني‌مان شود. در اين صورت مي‌توانيم استعدادهاي دروني خود را...