چگونه بفهمیم هک شده ایم؟

چگونه بفهمیم هک شده ایم؟

*برخی از برنامه‌ها یا فایلها کار نمی‌کنند یا باز نمی‌شوند. *برخی از فایل‌ها بدون خواست و اجازه شما از سیستم پاک شده‌اند. *رمزهای عبور عوض شده‌اند....