رهبر انقلاب به همسر کروبی چه گفت ( توصیه می شود )

رهبر انقلاب به همسر کروبی چه گفت ( توصیه می شود )

آقا گفت: «خانم کروبی، من تو فیلم‌های تبلیغاتی آقای کروبی را دیدم که ایشون با افتخار می‌گن که من میرم زندانی آزاد می‌کنم، من مجرم آزاد می‌کنم و ... مگه این افتخاره؟ به آقای کروبی بگین کسی نباید بدون دلیل به زندان بره و کسی...