بهترین تفسیر قران از دید آیت الله بهجت

بهترین تفسیر قران از دید آیت الله بهجت

به گزارش خبرآنلاین، «اگر یک نفر، هزار کلمه حقیّ گفت، این هزار کلمه را خوب تأمل بکنیم، و از او بگیریم، بعد هزار و یکم هم درست است؟ نه آن ظنّ است، یقین نیست. هر کلمه ای از هر کسی شنیدید، دنبال این بروید که «آیا این صحیح...