۳ نکته درباره اظهارات بی سابقه رییس جمهور در واکنش به منتقدان/

۳ نکته درباره اظهارات بی سابقه رییس جمهور در واکنش به منتقدان/

در سالهای گذشته «ترس» مبنای عملکرد چه جریانی بوده است؟/ اثرات ویران کننده ادبیات رئیس جمهور بر انسجام اجتماعی یک ملت گروه سیاسی- امیرحسین ثابتی: «ما در منطق کم نمی آوریم. ما دیپلمات های مجربی داریم. امروز در راس وزارت...