جلیلی در مناظره فرهنگی ـ اجتماعی:شورایعالی انقلاب فرهنگی باید مهم‌تر از شورایعالی امنیت ملی باشد

جلیلی در مناظره فرهنگی ـ اجتماعی:شورایعالی انقلاب فرهنگی باید مهم‌تر از شورایعالی امنیت ملی باشد

نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از فرهنگ به عنوان مقوله‌ای کارآمدتر از قانون یاد و تأکید کرد: شورایعالی انقلاب فرهنگی باید مهم‌تر از شورایعالی امنیت ملی باشد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سعید جلیلی نامزد...