قالیباف: تا پیشرفت نباشد عدالت یعنی توزیع فقر/ جلیلی: حضرت علی فرمود در عدالت است که پیشرفت شکل می گیرد

قالیباف: تا پیشرفت نباشد عدالت یعنی توزیع فقر/ جلیلی: حضرت علی فرمود در عدالت است که پیشرفت شکل می گیرد

مناظره غيرحضوري دو كانديدا در باب مقوله عدالت و پيشرفت:قاليباف: تا پيشرفت نباشد عدالت يعني توزيع فقر/ جليلي: حضرت علي فرمود در عدالت است كه پيشرفت شكل مي گيرد گروه سياسي: كمتر از سه هفته به برگزاري انتخابات يازدهم رياست...