مناظره امام کاظم علیه السلام با هارون

مناظره امام کاظم علیه السلام با هارون

امام کاظم عليه السلام در پاسخ فرمود: خليفه ! اگر پيامبر صلى الله عليه و آله زنده شود و دختر تو را خواستگارى کند، به او مى دهى ؟گفت : سبحان الله ! چرا ندهم ؟ البته که مى دهم و بدينوسيله بر عرب و عجم افتخار مى کنم .امام عليه...