نظر جلیلی درباره مناظره‌های تلویزیونی

نظر جلیلی درباره مناظره‌های تلویزیونی

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مناظره‌ها را فرصتی مناسب برای بیان ظرفیت کاندیداها عنوان کرد. به گزارش فارس،‌ سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حاشیه دیدار خود با برخی از نخبگان...