پوتین ممنوعیت فروش سامانه موشکی اس ۳۰۰ به ایران را لغو کرد

پوتین ممنوعیت فروش سامانه موشکی اس ۳۰۰ به ایران را لغو کرد

پوتین ممنوعیت فروش سامانه موشکی «اس۳۰۰» به ایران را لغو کرد رئیس جمهوری روسیه همزمان با اعلام خبر عقد قرارداد فروش سامانه «اس-۴۰۰» به چین، ممنوعیت فروش سامانه موشکی «اس-۳۰۰» به ایران را لغو کرد. خبرگزاری فارس: پوتین...