ملاقات با امام زمان (عج )

ملاقات با امام زمان (عج )

يعني چندين فرسخ را در يک لحظه طي مي کرده - در يکي از سال ها او به اصفهان آمد. من باخبر شدم و به ديدارش رفتم . پس ‍ از احوالپرسي از وي پرسيدم :- آيا شما طي الارض داريد؟ در بين ما چنين شهرت يافته است ؟در جواب گفت :در يکي از سالها...