«مقرن بن عبدالعزیز» ولیعهد جدید عربستان سعودی شد

«مقرن بن عبدالعزیز» ولیعهد جدید عربستان سعودی شد

دربار عربستان سعودی اعلام کرد که مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد جدید این کشور تعیین شد. ...