مقامات معنوی حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها)

مقامات معنوی حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها)

روايات زيادي هم در اين زمينه وارد شده است كه مضمون آنها اين است كه پيامبر اكرم و امامان(ع) از مردم خواسته اند كه با فرزندان آنان دوستي نمايند. ما يك روايت را در اينجا ذكر مي كنيم.از پيامبر اكرم(ص) روايت شده است كه فرمودند:...